<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-1075658366372151940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Los Dos EscobaresUna de las tareas pendientes que tenía desde hace tiempo era tragarme "Los Dos Escobares”, el documental de la ESPN que habla de Andrés y Pablo Escobar. Entre ayer y hoy me he podido trgar 50 de los 110 minutos que dura y he de decir que es brutal. Una de las selecciones más atractivas del mundo, uno de los malvados más atractivos del mundo y uno de los futbolistas más atractivos de la historia de las Mundiales entrelazados en una misma historia. Super recomendable para esta semana sin fútbol ( a no ser que te tragues Evasión o Victoria hoy en La 2). Desde You Tube se puede ver.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Blogger Unknown - 6/10/10 16:03 :

Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.    


Blogger Jordi Trenzano - 6/10/10 16:11 :

Gol de Burrows, del Glentoran. Uno de los mejores goles de la historia o uno de los mejores golpes de suerte

http://www.youtube.com/watch?v=KzAZTdyOXcA    


Anonymous Teniente Kowalsky - 6/10/10 16:37 :

¿Es el "hombre del puro" un fan del Pisha Jimenez.?

Flipante la foto de cerca.

http://www.gentedigital.es/blogs/iblog/10/blog-post/7678/el-hombre-del-puro-otro-fenomeno-viral-en-la-red-tras-una-memorable-foto-en-la-ryder/

Ahi lo dejo.

Saludos    


Blogger D.Feijoo - 6/10/10 23:12 :

pues yo aqui estoy tragandome evasión o victoria!!

grande pelé, grande ardilles, grande la barriga de michael caine, pero sobre todo enorme Sylvester " la araña negra" Stallone    


Blogger replicahorlogesnederland - 6/3/17 04:19 :

Dit is een replica horloges van het model 2007 als ik het goed heb, maar er zijn zoveel variaties op de Panerai modellen omdat ze nog maar net een paar model namen die het moeilijk is om een ​​goede track van welk model kwam naar buiten te houden wanneer en wat is het verhaal erachter. Velen van hen zullen erg op elkaar kijken naar een ongetraind oog en de waarheid is dat ze erg op elkaar lijken en ze verschillen soms de kleinste details. Dit is een zeer oprecht op zoek
replica horloges panerai in mijn mening. Volledig gepolijst roestvrij stalen kast heeft een goede vorm en grootte en de manier waarop lederen band het is die eraan verbonden zijn overeenkomen met het origineel.

Zelfs de stiksels en de manier waarop de leren armband handgrepen aan de zaak overeenkomt met het originele zeer goed. Wijzerplaat heeft goede replica horloges breitling eenvoudige markeringen en handen die een goede Lume op hen hebben. Vegen secondewijzer wordt aangedreven door een Japanse automatisch uurwerk met een mooi gegraveerde rotor. Pushers en kroon kijken ook goed en goed vallen op de replica horloges rolex looks en feel. Leder armband leer aan beide kanten zodat dit moet een goede levensduur en gevoel op de pols. Je moet van dit soort horloges en de vintage feel ze brengen elke keer dat je draagt ​​een.    


»

Publicar un comentario