<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-5050637474074183637', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gafe


Hay una vieja norma que dice que cuando escribes algo anticipándote al futuro, nunca se cumple. Miles de portadas han tenido que ser retiradas antes de su publicación y miles de artículos han sido gafados. Si escribes A, pasará B. Si escribes B, pasará A.

Ahora, para no decir que yo el 1 de julio la cagué bien cagada, diré que conocía la norma y que por ese motivo me debéis un Tour y un Mundial de baloncesto. A los textos me remito.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Blogger -23-oca_008 - 5/9/06 16:12 :

Una mala noticia para ti que eres seguidor de Posse. Se ha retirado del futbol, palabras de él a un programa local de barcelona.    


Blogger ninest123 - 14/8/15 09:35 :

ninest123 08.14
longchamp outlet, replica watches, tiffany jewelry, coach purses, tory burch outlet, coach outlet, christian louboutin, ray ban sunglasses, michael kors handbags, prada handbags, louboutin shoes, oakley sunglasses, christian louboutin, prada outlet, nike free, tiffany jewelry, michael kors outlet store, ralph lauren polo, burberry outlet, nike air max, coach outlet, gucci handbags, longchamp outlet, chanel handbags, michael kors, longchamp bags, coach outlet store online, kate spade outlet, michael kors outlet, burberry factory outlet, ralph lauren outlet, michael kors outlet online, nike air max, ray ban sunglasses, michael kors outlet online, cheap jordans, true religion outlet, oakley sunglasses, louboutin uk, nike outlet, oakley sunglasses, kate spade
   


Blogger ninest123 - 14/8/15 09:38 :

jordan pas cher, michael kors, nike free pas cher, hollister uk, nike roshe run pas cher, true religion outlet, lululemon outlet, mulberry uk, ralph lauren pas cher, sac guess pas cher, true religion jeans, michael kors outlet online, converse, new balance, longchamp pas cher, ray ban uk, burberry pas cher, abercrombie and fitch UK, longchamp soldes, polo ralph lauren uk, nike air max, north face pas cher, michael kors uk, polo lacoste pas cher, vans pas cher, nike blazer pas cher, north face uk, nike tn pas cher, nike air max pas cher, hermes pas cher, hogan sito ufficiale, true religion outlet, nike air force, nike air max uk, nike air max uk, lunette oakley pas cher, lunette ray ban pas cher, abercrombie and fitch, vanessa bruno pas cher, nike free, timberland pas cher, louboutin pas cher
   


Blogger ninest123 - 14/8/15 09:43 :

longchamp uk, hermes handbags, chi flat iron, insanity workout, instyler ionic styler, abercrombie and fitch, jimmy choo outlet, p90x workout, nike air max, mont blanc, wedding dresses, mcm handbags, celine handbags, timberland boots, herve leger, valentino shoes, nike trainers uk, iphone cases, giuseppe zanotti, bottega veneta, soccer jerseys, north face outlet, north face outlet, nfl jerseys, beats by dre, softball bats, mac cosmetics, salvatore ferragamo, oakley, babyliss pro, vans outlet, nike air huarache, new balance shoes, hollister clothing, abercrombie, asics running shoes, nike roshe uk, soccer shoes, reebok outlet, lululemon outlet, ghd hair, nike roshe run
   


Blogger ninest123 - 14/8/15 09:48 :

wedding dresses uk, vans scarpe, hollister, gucci, ugg uk, uggs on sale, karen millen uk, juicy couture outlet, uggs on sale, lancel, juicy couture outlet, marc jacobs, ugg,uggs,uggs canada, uggs outlet, coach outlet, replica watches, pandora charms, pandora jewelry, swarovski uk, nike air max, thomas sabo uk, polo ralph lauren, uggs outlet, bottes ugg pas cher, swarovski jewelry, converse, converse shoes outlet, ugg,ugg australia,ugg italia, links of london uk, uggs on sale, montre pas cher, supra shoes, ray ban, hollister, pandora uk, louboutin, toms shoes, ugg pas cher
ninest123 08.14    


Blogger Unknown - 30/1/16 05:15 :

Ngày nay nhu cầu thiết kế nha dep cũng như trang trí noi that chung cu là nơi được mọi người chú trọng nhất, vì vừa là môi trường sống vừa là mội trường để làm việc cho, việc thi cong nha dep cũng đang được đặt biệt chú ý nhất, thiet ke nha dep - xay dung nha dep . Những công trình về
thiet ke noi that can ho chung cu
càng mọc ra thì nhu cầu tìm kiếm cong ty thiet ke noi that cho nó càng được đa dạng hơn và phong phú hơn. Nhu cầu tìm kiếm các cua hang trang tri noi that để phục vu cho ngôi nha dep 2016 của nhiều người năm nay lại càng được đẩy mạnh hơn khi rất nhiều sản phẩm thiet ke noi that van phong về nội thất được trưng bày với nhiều kiểu dáng và giá cả phải chăng.
thiet ke noi that nha ong
thiet ke noi that biet thu
thiet ke can ho 60m2
thiet ke can ho 30m2
can ho dep    


»

Publicar un comentario